Wykonywane prace:

 
1. Sporządzanie map do celów projektowych
2. Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych
3. Podziały nieruchomości w każdym trybie
4. Rozgraniczenia nieruchomości
5. Wznowienie znaków granicznych

6. Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków i sieci

7. Pomiary realizacyjne – tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu